Ś P I E W A D Ł O 2018

 

Ś P I E W A D Ł O 2018

Regulamin XXI przeglądu wokalnego solistów, zespołów dziecięcych i młodzieżowych oraz muzykujących rodzin powiatu giżyckiego „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE …”- eliminacje miejskie

Cel :

– rozbudzanie zainteresowań wokalnych mieszkańców powiatu giżyckiego

– kształtowanie nawyków i umiejętności korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu

– pobudzanie zamiłowania do języka polskiego

– wyszukiwanie talentów

Organizatorzy:

Giżyckie Centrum Kultury

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

Partnerzy:

– Ryńskie Centrum Kultury

– Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach

– Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach

– Gminny Ośrodek Kultury w Kruklankach

– Ośrodek Kultury w Miłkach

– Centrum KOA

– lokalne media

Uczestnicy:

– soliści

– zespoły wokalne (do 8 osób)

– muzykujące rodziny (do 8 osób)

Termin i miejsce :

ELIMINACJE MIEJSKIE – 3 grudnia (pon., g. 14.00, sala widowiskowa GCK, przy ul. Konarskiego 8

Kryteria oceny :

– walory głosowe

– muzykalność

– dobór repertuaru

– interpretacja

Repertuar :

uczestnik zgłasza do wykonania jedną piosenkę w języku polskim

Nagrody za 1, 2, 3 miejsce:

– w kategorii soliści:

dzieci od 10 do 12 lat, młodzież od 13 do 16 lat, osoby powyżej 16 lat

– w kategorii zespołów wokalnych:

dziecięce od 10 do 12 lat, młodzieżowe od 13 do 16 lat, osoby powyżej 16 lat

– w kategorii muzykujących rodzin.

Kartę uczestnika należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada (czwartek) 2018r. na adres: Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8

lub pocztą elektroniczną na e-mail : grazyna.darska@gck.gizycko.pl

Uwaga!

Podkład muzyczny CD w formacie audio(bez elementów wokalnych)należy dostarczyć do 29 listopada (czwartek) na ul. Konarskiego 8 i sprawdzić z akustykiem,czy odtwarza muzykę.

Kontakt: Grażyna Darska Giżyckie Centrum Kultury

Tel. 87428 16 37

 

Karty zgłoszeń do pobrania oraz regulamin:

karta_-zgł_-rodziny

karta_-zgł_-solista

karta-zgł-zespoły

Regulamin-Śpiewadło-2018

Dodaj komentarz