CHÓR

Aktualnie chór Cantabile liczy 27 osób, które spotykają się regularnie na próbach głosowych oraz całościowych.
Repertuar chóru obejmuje kilkanaście kolęd, piosenki muzyki filmowej i rozrywkowej
oraz tradycyjne utwory chóralne na chór mieszany.
Do sukcesu chóru można zaliczyć: wysoki poziom wykonawczy prezentowany na wspomnianych koncertach pełną obsadę w głosach męskich