Zajęcia szachowe (treningi) odbywają się dwa razy w tygodniu
Uczestnicy sekcji biorą udział w licznych turniejach szachowych na terenie całego kraju, niejednokrotnie zajmując wysokie miejsca.

Obraz 109 Obraz 104