CONCERTINA 2015

XV Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Muzyki Popularnej i Rozrywkowej „CONCERTINA 2015” (10 -11 kwietnia 2015)
Impreza służy zaprezentowaniu dorobku artystycznego z zakresu akordeonowej muzyki rozrywkowej i popularnej, która chętnie jest wykonywana i słuchana choć nie zawsze wchodzi w zakres programu nauczania w szkole.Jest też okazją do wymiany doświadczeń muzycznych dzieci i młodzieży oraz integracji środowiska akordeonistów.

Od lat w pracach jury udział biorą wybitne autorytety ze „świata akordeonu” – znani pedagodzy Akademii Muzycznych z kraju,jak i z zagranicy. Wzorem lat ubiegłych, w organizację imprezy zaangażowana jest również Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Giżycku,w której odbywają się przesłuchania konkursowe. Natomiast na finał imprezy,czyli Galę Laureatów oraz Koncert Gwiazd zapraszamy do sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury. Giżycki konkurs jest jedyną tego rodzaju imprezą w Polsce. W poprzednich latach uczestniczyło w nim kilkudziesięciu młodych muzyków z całej Polski oraz grupa gości z Litwy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego.

Liczymy ,że jubileuszowa edycja Concertiny spotka się z wielkim zainteresowaniem nie tylko wśród akordeonistów ,ale także wśród sympatyków muzyki akordeonowej.


REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

PLAKAT - 2015 - 2 - 1200

Dodaj komentarz