Realizacji zadania: „Adaptacja zabytkowej siedziby Giżyckiego Centrum Kultury”

Realizacji zadania: „Adaptacja zabytkowej siedziby Giżyckiego Centrum Kultury polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na zwiększenie potencjału turystycznego obiektu” w ramach podpisania umowy na dofinansowanie projektu.

Informacja o Realizacji Zadania

Dodaj komentarz