Scena Słowa Teatru IOTA | 27.10.2022, godz. 17:00 | sala widowiskowa GCK

Tym razem Teatr IOTA (Scena Słowa 2022) zabiera nas w refleksyjną podróż w poszukiwaniu odpowiedzi na odwieczne pytania egzystencjalne. W tym celu reżyser sięgnął po tekst półlegendarnego chińskiego filozofa, domniemanego twórcy taoizmu, nurtu zarówno filozoficznego jak i religijnego w Chinach, Lao Tsy. Według tradycji żył w VI w. p.n.e., a więc był współczesny Konfucjuszowi. Potomni nazywali go Laozi ( „Stary Mistrz”), gdyż spośród wielkich mędrców wschodu pojawił się jako pierwszy.
Posłuchajmy zatem głosu przemawiającego do duszy, który ludzie kochają od dwudziestu pięciu stuleci. Z głosem sprzed 2,5 tysiąca lat wybrzmią harmonijnie słowa współczesnych poetek – Julii Hartwig i Anny Kamieńskiej. Oto dowód. Ta ostatnia w swoim Notatniku zapisała: „Proszę o taki nekrolog: Z radością przyjęła śmierć. Prosi bliskich o przyjęcie jej śmierci z radością.”

Dodaj komentarz