Wystawa IPN „TU rodziła się Solidarność Rolników”

Wystawa IPN „TU rodziła się Solidarność Rolników”
Giżycko, 21 kwietnia 2021
Instytut Pamięci Narodowej, chcąc upamiętnić wkład rolników indywidualnych w dążenia do demokratycznych przemian w Polsce, przygotował wystawę
„TU rodziła się Solidarność Rolników”.
 
Pod koniec lat 70. coraz bardziej rosło napięcie na wsi. Spowodowane było to w głównej mierze uprzywilejowaniem Państwowych Gospodarstw Rolnych i Spółdzielni Kółek Rolniczych.
Państwo nie chciało wspierać , ani też nie inwestowało w rolnictwo indywidualne.
Jesienią 1980 r. w ślad za strajkującymi robotnikami poszli rolnicy, którzy również wywrzeć realny wpływ na komunistyczne władze.
Rozpoczęto więc starania o stworzenie organizacji, która będzie reprezentować interesy rolników indywidualnych.
W 2021 r. przypada 40. rocznica powstania NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
 

Wystawa będzie dostępna od 21 kwietnia do 4 maja 2021r. na Pasażu Portowym

 
Zapraszamy do indywidualnego zwiedzania wystawy z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz