Zajęcia z Tańca Hip Hop są skierowane do dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (wtorek). Mają za zadanie rozwinąć rytmikę, koordynacje ruchową oraz sprawić że młodzi ludzie nabiorą pewności i wiary w swoje umiejętności. Zajęcia składają się z rozgrzewki, doskonalenia izolacji ciała  oraz ćwiczeń rytmicznych.
Dzieci po przez takie zajęcia nauczą się pracować w grupie, oraz umocnią relacje między koleżeńskie. Poznawane są nowe kroki i style taneczne z rodziny STREETDANCE. Wszystko ostatecznie jest łączone w pełni energii choreografie, które grupy prezentują na licznych wyjazdach i pokazach.

KOLOROWEDROPSY