Zapraszamy zapisy bezpośrednio u instruktora do poszczególnych grup wiekowych.

Oferta zajęć plastyczno – rękodzielniczych jest odpowiedzią na rosnące w ostatnich latach zainteresowanie kreatywnym spędzaniem czasu wolnego. Uczestnicy zajęć poznają sposoby alternatywnego, do biernego wypoczynku. Zachęceni zostaną do samodzielnego szukania pomysłów na nudę, nauczą się twórczego wyrażania własnych myśli, uczuć i emocje poprzez proces tworzenia.


Cele ogólne:


– rozwijanie zainteresowań i indywidualnych zdolności
– doskonalenie umiejętności manualnych i poznawczych
– rozwijanie wyobraźni przestrzennej i kreatywności
– poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej
– podniesienie poziomu samoakceptacji
– uwrażliwianie na estetykę i piękno
– rozładowywanie negatywnych napięć i emocji
– poznanie nowych technik rękodzielniczych np. haftu, szydełkowania, dziewiarstwa, tkactwa, szycia, filcowania

wpisowe za rok – 50 zł