ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zaproszenie do złożenia oferty – gastronomia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Giżyckie Centrum Kultury , ul. Konarskiego 8 , 11-500 Giżycko zaprasza do złożenia oferty na:

Gastronomia, Plaża Miejska , XXIII Festiwal Piosenki Żeglarskiej i Morskiej „Szanty w Giżycku”

Giżyckie Centrum kultury jest organizatorem XXII Festiwalu Piosenki Żeglarskiej i Mosrkiej „Szanty w Giżycku”w dniu 18 lipca 2015.

Zachęcamy do złożenia oferty na wystawienie stoiska z gastronomią.

 • organizator wyznaczy miejsce pod działalność gastronomiczną,

 • w ramach tej działalności jedno przedsiębiorstwo, wyłonione spośród nadesłanych ofert, będzie miała wyłączność na dany asortyment:

– sprzedaż jedzenia (grill, sałatki, przekąski, szaszłyki, Fast food, dania barowe, ryby wędzone itp.)

– sprzedaż piwa i napojów bezalkoholowych,

 • przedsiębiorstwo nie może prowadzić na wyznaczonym terenie innej działalności,

 • przedsiębiorstwo nie może oddawać do dalszego używania (poddzierżawa, najem) ani pod tytułem użyczenia wyznaczonego terenu osobom trzecim, bez wiedzy i pisemnej zgody Organizatora,

 • organizator zastrzega sobie prawo do wydzielenia miejsc handlowych na pozostałym terenie Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na inną działalność.

Zadania przedsiębiorstwa:

 • rozstawienie ustalonej z Organizatorem liczby stolików i  ławek na wyznaczonym terenie,

 • prowadzenie sprzedaży zgodnie z przepisami podatkowymi,

 • ubezpieczenie pracowników oraz posiadanego sprzętu,

 • ochrona sprzętu w nocy,

 • utrzymywanie porządku na wyznaczonym pod gastronomię terenie podczas imprezy oraz posprzątanie po zakończeniu imprezy.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 • wysokość wpłaty netto w złotych w organizacji obsługi gastronomicznej,

 • koncepcję organizacji gastronomii (wymagana powierzchnia na rozstawienie grilli, stołów i ławek) oraz informację o doświadczeniu w organizacji tego typu imprez (referencje),

 • jakość i różnorodność proponowanego menu,

 • określenie zapotrzebowania na energię,

 • dane osoby upoważnionej do kontaktów z Organizatorem.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres dorota.labuz@gizycko.pl. Odpowiedzi będą wysyłane również drogą elektroniczną.

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 10 kwietnia 2015 do godziny 16:00. Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Szanty w Giżycku 2015”, prosimy kierować na adres: Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko lub składać osobiście w sekretariacie GCK.

Informujemy, że przy wyborze oferenta będzie brana pod uwagę wysokość oferowanej wpłaty.

W przypadku złożenia porównywalnych ofert organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z oferentami i odmowy współpracy bez podawania przyczyn.

Umowa dzierżawy wyznaczonego terenu zostanie podpisana w ciągu 14 dni po wyborze najlepszej oferty.

Dodaj komentarz