“Nasze Miasto, nasze życie, nasza historia” – projekt fundacji Kuncer Teatralnie

Projekt opracowany i realizowany, na podstawie doświadczeń nabytych w czasie trwania kursu: „Archipelag Pokoleń”. Tworzonego przez: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Polegający na nauce, oraz wymianie doświadczeń w działaniach międzypokoleniowych, miedzy uczestnikami kursu (tu fundacja).
Projekt zakłada przeprowadzenie serii rozmów/wywiadów z mieszkańcami Giżycka, oraz Gminy Giżycko. Tematem i punktem zaczepienia, będą ciekawe miejsca/lokację na terenie miasta/gminy Giżycko. Związane z osobistymi przeżyciami, doświadczeniami, emocjami uczestników w różnych grupach wiekowych. Następnie nastąpi analiza i konfrontacja różnych, historii związanych z danym miejscem, poszukiwanie podobieństw/różnic.

 

Więcej informacji wkrótce.

Dodaj komentarz